Инвеститор ще построи детска градина до село Нови хан за своя сметка

През 2020 г. в община Елин Пелин е одобрен проект за изграждането на 50 броя жилищни сгради в района на м-т “Милковица”, в близост до село Нови хан. Еднофамилните къщи ще бъдат с намалени параметри на застрояване – височина, плътност и кинт, съобразно района, като в границите на комплекса ще бъдат изградени улици между жилищните сгради.

Новият проект за жилищен комплекс ще има собствен водоизточник със сондаж за питейна вода, резервоар и помпена станция за нуждите на водопроводната мрежа. В проекта се включва изграждането на нова канализационна мрежа, заедно с пречиствателна станция за отпадни води.

Проектът на „ГАМА ТЕХ“ ЕООД също така ще доведе до изграждането на нова детска градина, която ще бъде с капацитет за три групи с по 20 деца. Фирмата ще изгради сградата на детската градина на собствен терен и за своя сметка, като след това ще я предостави за ползване на община Елин Пелин. Новата детска градина ще бъде построена на площ от 650 кв. м и ще бъде реализирана на две нива.

Ако ви харесва нашата публикация може да я споделите в: